Weź udział

Odpowiedz na pytanie konkursowe:
Jaki jest Twój sposób na spędzanie jesiennych dni?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Henkel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „Okryj się pięknem”. W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji administratorem Twoich danych osobowych jest Albedo Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań.
Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora wynikających z przeprowadzania konkursu, a także dla wypełnienia obowiązków ciążących na organizatorze na mocy przepisów prawa.
Więcej informacji o regułach przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu znajdziesz tutaj.